Systém japonských bojových umění

Michal Snopek

Tréninky: Biskupské Gymnázium Brno (BIGY), Barvičova 85, Brno NEDĚLE od 17,30 do 20,00 hodin
Mobil: 605 259 789
michal.snopek@volny.cz

Reálné bojové umění

21.02.2013 16:44

Reálné bojové umění, reálné bojové dovednosti bez fikcí současné doby! (Jednou jsem slyšel, že v minulosti bylo častější napadnutí divou zvěří než člověkem. Dnes často slýháme o napadnutí člověka člověkem. O nebezpečí, které číhají v nás samotných víme jen málo. Kde je realita? V nás, mezi lidmi, mezi dravou zvěří? Dnes asi ve virtuálním světě zbaveném vytrvalosti, trpělivosti, bolesti a dalších prvků, které tvoří pojem  ŽIVOT-REALITU.)