Systém japonských bojových umění

Michal Snopek

Tréninky: Biskupské Gymnázium Brno (BIGY), Barvičova 85, Brno NEDĚLE od 17,30 do 20,00 hodin
Mobil: 605 259 789
michal.snopek@volny.cz

Principy / Pravidla

24.12.2009 09:36

Celý náš život je vývoj (pohyb, změna, přizpůsobení, …)! Někdy jde kladným směrem a jindy záporným. Je třeba tomu rozumět a nenechat se zmást tisícem různých variací. Každý si říká: nic zlého mě nepotká, mě by se to nestalo. A najednou to je a převrátí to život. A co pak? Život, jak jsme žili dříve je nemyslitelný. Ovšem hluboko v nás zůstávají životní principy. Jeden z nich je žít a neustále se vyvíjet i když je to na samých hranicích únosnosti. Nikdo neříká, že život je peříčko. Aby byl, mohou pomoci následující pravidla:

1. Vězte, že vytrvalost je jen obláčkem kouře.

2. Vězte, že cestou člověka je spravedlnost.

3. Zapomeňte srdce chamtivosti, snadného života a protekcionářství (spoléhání se na jiné).

4. Každý by měl hledět na smutek i na zlomyslnost jako na přírodní zákony a jednoduše dosáhnout osvícení neotřesitelného srdce.

5. ve svém srdci nikdy neopusťte cestu loajality a synovské úcty a velmi usilujte o cestu pera a meče

 

Dodržování těchto pěti pravidel je zákon Dóžo.

 

Sepsáno r. 1890 Todou Šinrjúkenem Mesamicu .

Předáno r. 1958 od Takamatcu Tošitsugu Uó pro Hatsumi Masaaki Bjakurjú.

Dále předáno všem Bujú Budžinkan Dóžó ve druhém čísle druhého ročníku svitku SANMYAKU.