Systém japonských bojových umění

Michal Snopek

Tréninky: Biskupské Gymnázium Brno (BIGY), Barvičova 85, Brno NEDĚLE od 17,30 do 20,00 hodin
Mobil: 605 259 789
michal.snopek@volny.cz

Pohyb

01.10.2009 20:26

 Pohyb je přirozenou součástí živé i neživé přírody, dokonce i součástí kosmického prostoru. Vědci nás již od starověku a mnohem dříve informují, že se objekty ve vesmíru pohybují a ovlivňují život na planetě. Celou dobu, co se věnuji bojovému umění, slýchávám :  „pohybuj se, nestůj na místě“. Až teprve teď vnímám, kolik je v těchto slovech přirozenosti a obyčejnosti. Pohyb je život a domnívám se, že i mnohem více. Málo kdo si dokáže představit, jak složité pohyby probíhají ve vesmíru. Země rotuje a přitom vykonává složité výchylné pohyby, obíhá kolem rotujícího Slunce, je ovlivňována pohybem Měsíce, je součástí pohybujícího se planetárního systému, rotuje společně s galaxií atd. Neustálý pohyb je doplňován dalšími drobnými pohyby (elektrony, protony). Pokud se sneseme na zemi, zjistíme, že i zde je neustálý pohyb. Hýbe se vzduch, energie, hmota, světlo, zemské nitro, voda aj. Půjdu-li  ještě hlouběji zjistím, že i v samotném člověku je neustálý pohyb – myšlenky, energie, srdce, krev, přeměna látek, růst … Pokud budu o tomto tématu přemýšlet opravdu takhle ze široka, zjistím, že ve slovech – nestůj, pohybuj se – je ukrytá hluboká pravda samotného vesmíru.

 Zůstane-li v boji jedinec stát nebo  pohne-li  se v nepravý okamžik, přijde o život. O takovémto pohybu není možné přemýšlet, musí se cítit. Začínající budoka se nejdříve učí velké a základní pohyby. Až je zvládne, dále je rozvíjí, vnímá a studuje, tak aby byl schopen odkrýt další tajemství. Jakmile se zastaví u jednoho pohybu a není  jej schopen propojit s dalšími, nemůže  pokračovat dále.

 Věc, kterou jsem si uvědomil  při studiu Budó  je, že jednoduchý pohyb vlastně neexistuje. Vnímám jej jako skládanku složenou z několika drobných a nenápadných pohybů, které pak dávají konečný efekt. Proto učte se vnímat pohyb (ve všech podobách), o kterém věřím, že je klíčem k životu, tedy i klíčem k celoživotní cestě Ninpó (Budó).