Systém japonských bojových umění

Michal Snopek

Tréninky: Biskupské Gymnázium Brno (BIGY), Barvičova 85, Brno NEDĚLE od 17,30 do 20,00 hodin
Mobil: 605 259 789
michal.snopek@volny.cz

Dobrodružné posilování

Po úspěšné diplomové práci na MU s názvem Outdoorové posilování připravuji knihu s výše uvedeným názvem. Pro inspiraci uveřejňuji úvod. Za každé vaše reakce budu rád.

ÚVOD KNIHY

     Lidé v našich zeměpisných šířkách se postupně vzdávají přírody a více se přimykají k materiálnímu způsobu života. Neustálý shon za něčím nám ubírá to nejcennější co máme – náš život a náš čas vymezený na této planetě. Pojďte si společně s knihou připomenout doby, kdy pohyb ve volném terénu byl samozřejmostí a člověk neuvažoval, že by bylo potřeba psát něco takového, jako je tato kniha. Pojďte dále a nahlédněte do současných poznatků z moderního světa. Pojďte ještě dál  a propojte starý pohled na život v pohybu s tím současným a možným budoucím. Kombinujte staré a zažité poznatky s novodobými a přidejte své nápady a kreativitu. To vše je možné pokud se necháte inspirovat myšlenkou této publikace a nenecháte se svádět krásnými vůněmi a obrazy současné doby.

     Vše leží v jednotlivci a v prostředí ve kterém se nachází. Pochopí- li jedinec sám sebe, bude se pozorně dívat a naslouchat okolnímu světu, zjistí, že pohledů na danou věc je mnoho. To platí i o Dobrodružném posilování. Vše je jen vyjádření pohledu mé osoby a  lidí, kterými se nechávám ovlivňovat.

     Pokusím se být konkrétnější: Při cvičení v místnosti se připravujme o prvky dobrodružství a nečekaných situací – tím se vytrácí i naše přirozené pudy a smysly. Tělo není přirozeně silné, ale uměle vytvořené k našim společenským potřebám. Domnívám se, že dnešnímu člověku více vyhovuje dobrodružství a nečekané situace zažívat jen v televizi, kině či počítači. Pak přirozeně naše pudy a smysly směřujeme ke vzorci – nepoužívám – nepotřebuji – zakrní – vytratí se.

     Myšlenka Dobrodružného posilování vznikla studiem východních a západních tělocvičných forem a snaží se propojit historické a moderní, tradiční a netradiční, přírodní a společenské. V  popředí zájmu stojí současně naše tělo, duše, mysl a zdravé životní prostředí.

 

Přeji mnoho štěstí a třeba někde v outdooru na viděnou !  M.S.

P.S.:

Úryvek z časopisu Kihon Happo, č. 6, roč. 2000; článek: Nezapomínejte na sólo trénink, autor: Masáki Hatsumi, překlad z angl.: Kamila Klárová

 

Současný velmistr  bojového umění Bujinkan Budo Taidžutsu, pan Masáki Hatsumi napsal myšlenky  svého učitele, Tošicugu Takamatsu, o tréninku:

„ Studenti bojových umění mají v dnešních dnech sklony zapomínat, jak důležitý je samostatný trénink. V raných letech tréninku japonských válečných tradic, jsem strávil mnoho času cvičením jen sám se sebou. Často jsem sám chodíval do hor. Mými partnery v tréninku byly různé druhy stromů na horských svazích. Procvičoval jsem si údery na jejich kmenech, podmety na jejich kořenech, krčil se a uhýbal před jejich natahujícími se větvemi. Strávil jsem hodiny ve snaze naučit se číst myšlenky divokých zvířat v lese. Někdy jsem se je snažil ovlivňovat svými vlastními myšlenkami a někdy právě naopak jsem zůstával ve skrytu před jejich smysly. Občas se rozhodli být mým cílem. Změny počasí a období mi pomáhaly naučit se předvídat budoucnost. Příroda v celé své velikosti se mi stala mým sparing partnerem a já jsem pracoval na získání vnitřního zraku z každého zážitku, kterým jsem v divokých horách prošel.  …

 

Moudrost severoamerických indiánů

Text  z článku s názvem - Jsme částí země, předkládám v neupravené podobě, tak jak jsem ho našel na - https://cuauhtlatoatzin.signaly.cz/rubrika/indianska-moudrost . . . .