Systém japonských bojových umění

Michal Snopek

Tréninky: Biskupské Gymnázium Brno (BIGY), Barvičova 85, Brno NEDĚLE od 17,30 do 20,00 hodin
Mobil: 605 259 789
michal.snopek@volny.cz

Archiv článků

Reálné bojové umění

21.02.2013 16:44
Reálné bojové umění, reálné bojové dovednosti bez fikcí současné doby! (Jednou jsem slyšel, že v minulosti bylo častější napadnutí divou zvěří než člověkem. Dnes často slýháme o napadnutí člověka člověkem. O nebezpečí, které číhají v nás samotných víme jen málo. Kde je realita? V nás, mezi lidmi,...
Bojová umění čl. 13.doc (3,7 MB)
  Podle představ na Dálném východě přebývá zajíc na měsíci. Buddha vykázal zajíci místo na měsíci na znamení vděčnosti za jeho oběť: zajíc se sám vrhl do ohně a obětoval své tělo, aby hladového Buddhu nasytil. Zajíc je díky svému spojení s měsícem často dáván do souvislosti s menstruací a z...

Pro nováčky

11.03.2010 22:35
Dobře se rozhodněte čemu chcete věnovat svůj čas. Učení se bojovým dovednostem? Jakým? Bojovému sportu, bojovému umění, bojovému systému? Ve všech třech jdou velké rozdíly. Ve všech třech jsou velmi podobné techniky. Ve vešech třech je zcela odlišný duch. Jaký? Začněte se zajímat a svoji odpověď...

„Síla“

24.12.2009 09:40
Vnitřní síla, sebeúcta, sebedůvěra … To jsou stavy naší bytosti, ke kterým by měl život směřovat. Jak jich dosahovat? Různě, záleží jen na rozhodnutí každého z nás  zda životní oporu bude hledat v sobě nebo u druhých. Pokuste se rok 2010 zasvětit porozumění těmto výjimečným vlastnostem...

Principy / Pravidla

24.12.2009 09:36
Celý náš život je vývoj (pohyb, změna, přizpůsobení, …)! Někdy jde kladným směrem a jindy záporným. Je třeba tomu rozumět a nenechat se zmást tisícem různých variací. Každý si říká: nic zlého mě nepotká, mě by se to nestalo. A najednou to je a převrátí to život. A co pak? Život, jak jsme žili dříve...

Prohlášení / Poselství

14.11.2009 19:11
 Jako „učitel“ bojových umění cítím velkou zodpovědnost za to, co a jak učím. Mojí učitelé mně předávají velice vyspělé bojové dovednosti a tomu i přizpůsobují metody „tréninků“. K tomu abych i já svým studentům mohl předat tyto dovednosti, musím se vrátit z výšin do nížin a metody...

Student = učitel

14.11.2009 19:09
Jak se vyvíjí učitel, vyvíjí se i jeho studenti. Přestane-li se učitel vyvíjet, přestanou se vyvíjet i studenti.

Pohyb

01.10.2009 20:26
 Pohyb je přirozenou součástí živé i neživé přírody, dokonce i součástí kosmického prostoru. Vědci nás již od starověku a mnohem dříve informují, že se objekty ve vesmíru pohybují a ovlivňují život na planetě. Celou dobu, co se věnuji bojovému umění, slýchávám :  „pohybuj se, nestůj na...
Taidžutsu (bojová umění)  a jízda na kole mají společný princip. Obojí jde skrze tělo a jeho pocit rovnováhy. Stejně tak, jako se musí jízda prožívat pocitem, musí se tak prožívat i pohyby v samotném Taidžutsu, ba i víc v samotné realitě. Jak jednou řekl Marian K.: „ Je to...
Záznamy: 1 - 10 ze 10